Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Warszawska 14, tel: 833423812,