Rzemieślnicza Szkoła Policealna dla Dorosłych

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Warszawska 14, tel: 833423812,