Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu

 


Szkoła istnieje od 2004 roku,
posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Do dzisiaj szkołę ukończyło: 1023 uczniów
Aktualnie w szkole uczy się: 265


Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu

 • jest szkołą, która uczy zawodu w oparciu o zakłady usługowe i produkcyjne posiadające nowoczesną bazę do praktycznej nauki zawodu
 • Umożliwia to bardzo dobre przygotowanie zawodowe absolwenta i uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
 • Programy nauczania obowiązujące w szkole są wspólnie uzgadniane z pracodawcami oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy.
 • Przyjęte rozwiązania gwarantują absolwentom atrakcyjny zawód bardzo dobre przygotowania zawodowe i gwarancje zatrudnienia.
 • Dla uczniów chętnych proponuje się dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia, która daje możliwość uzyskania dyplomu technika, a dla chętnych również przystąpienie do matury.

Materiały prezentowane przez Rzemieślniczą Branżową Szkołe I Stopnia w Zamościu są wynikiem współpracy naszej szkoły w projekcie realizowanym w ramach projektu Kapitał ludzki pod nazwą: “Mój zawód, moja przyszłość” z udziałem uczniów naszej szkoły oraz pracodawców.


Szkoła aktualnie współpracuje z 70 pracodawcami,
u których uczniowie odbywają
praktyczną naukę zawodu.

Nasza szkoła jest szkołą bezpłatną, a za wykonywaną pracę uczniowie otrzymują wynagrodzenie
oraz mają opłaconą składkę ZUS


Prezentujemy zawody, w których kształci
Rzemieślnicza Branżowej Szkole I Stopnia
w Zamościu ul. Krasnobrodzka 9.

Szkoła kształci
w 5 branżach i 20 zawodach:


Mechanicznej:

 • Mechaniki pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Blacharz samochodowy
 • Lakiernik
 • Ślusarz
 • Kowal
 • Operator obrabiarek skrawających (frezer, tokarz)

Budowlanej:

 • Murarz – tynkarz
 • Stolarz
 • Cieśla
 • Dekarz (budowa i naprawa dachów)
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Spożywczej:

 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Wędliniarz

Fryzjersko –Kosmetycznej:

 • Fryzjer

Inne usługi:

 • Krawiec

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o interesującym Cię zawodzie obejrzyj załączony film.


Mechanik pojazdów samochodowych


Elektromechanik pojazdów samochodowych


Blacharz samochodowy


Lakiernik (samochodowy)


Praktyczna nauka zawodu


Operator obrabiarek skrawających


Ślusarz

Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu.

Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach.
Np: ślusarz z uprawnieniami spawacza


Praktyczna nauka zawodu w SIPMOT w Zamościu

Zakładzie produkującym maszyny i urządzenia rolnicze


KOWAL


ZAWODY BRANŻY BUDOWLANEJ

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych.

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH


Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji i sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

MURARZ – TYNKARZ

Murarz-tynkarz wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie.


Absolwent tej szkoły kształcącej w zawodzie murarz -tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i
 • wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
 • przygotowywanie zapraw murarskich;
 • obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
 • wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
 • wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
 • wykonywanie łuków i sklepień;
 • wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
 • murowanie gzymsów i attyk;
 • murowanie kominów;

RYNEK PRACY ZAWODÓW BUDOWLANYCH
Prognozowane zapotrzebowanie na zawody wg Barometr zawodów – raportu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powiat zamojski, prognoza na rok 2018
Zawody deficytowe – należą tu zawody budowlane nauczane w naszej szkole:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Murarz – tynkarz

Zawody, w których pracodawcy najczęściej zgłaszają oferty pracy do Powiatowych Urzędów Pracy

 • Monter systemów suchej zabudowy 3%
 • Glazurnik 4,4%
 • Hydraulik i zawody pokrewne 3,7%
 • Murarz i zawody pokrewne 3.5%

CIEŚLADEKARZ


STOLARZ


ZAWODY SPOŻYWCZE – CukiernikSłodycze lubią niemal wszyscy, a świeżym, pachnącym ciastom, czekoladzie trudno się oprzeć.
Najlepsze i najsmaczniejsze są oczywiście te, które sprzedawane są przez wykwalifikowanych cukierników, dbających o najwyższą jakość swoich wyrobów.

Cechy dobrego cukiernika

Zdolności manualne, cierpliwość i wyczucie estetyki to najważniejsze cechy w tym zawodzie
Wszystko musi do siebie pasować i wyglądać dobrze, bo ludzie jedzą przede wszystkim oczami i kupują to,
co najbardziej im się spodoba.

Jak zostać cukiernikiem?

Wykształcenie można zdobyć w Rzemieślniczej Branżowej szkole zawodowej I Stopnia
w Zamościu, gdzie nauczamy nie tylko teorii, lecz także umiejętności praktycznych.
Na koniec uczeń zdobywa tytuł cukiernika-czeladnika.

Z czasem można przystąpić również do kolejnego egzaminu, aby zostać mistrzem cukierniczym.
Tytuł wiąże się nie tylko z większymi umiejętnościami, lecz także z wyższymi zarobkami.


 

ZAWODY SPOŻYWCZE – Piekarz

Piekarz to osoba, której zadaniem jest wypiekanie różnego rodzaju pieczywa.
Zawód piekarza nie zmienił się wiele na przestrzeni lat a trzeba przyznać, że jest to jedna z najstarszych profesji na świecie.
Wydaje się, że ten zawód nie zniknie z rynku nigdy bowiem pieczywo na świecie jest tak popularne, że w większości krajów stanowi codzienny posiłek.

 

 • Jak zostać piekarzem?
 • Piekarzem może zostać ten, kto ukończy Rzemieślniczą Branżową Szkolę I Stopnia w Zamościu w zawodzie piekarz.
 • Aby zostać piekarzem należy zdać egzamin czeladniczy. Na szczęście dla tych, którzy się do niego dobrze przygotują nie jest on problemem.
 • Podczas pobierania nauki teoretycznej niezbędna jest również praktyka – tego rodzaju zajęcia są obowiązkowe a dyplom uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego, na który składa się również pokaz piekarskich umiejętności.
 • Kto może zostać piekarzem?
 • Osoba chcąca zostać piekarzem musi wykazywać się dobrą kondycją fizyczną, ponieważ praca nad wypiekami niejednokrotnie wymaga tężyzny fizycznej.
 • Piekarz powinien wykazywać się wyjątkowym wyczuciem smaku i węchu.
  Dobrze kiedy posiada również zdolności manualne – te są konieczne do wypieków rogali, warkoczy i pieczywa artystycznego


ZAWODY SPOŻYWCZE – Kucharz

Kim jest kucharz?
Kucharz to osoba, która wykonuje potrawy zamówione przez klienta.
Może pracować w restauracjach, jadłodajniach, barach, ale także np. w firmach cateringowych.
Jak zostać kucharzem?
Aby zostać kucharzem, należy zdobyć odpowiednie, kierunkowe wykształcenie. Może to być ukończenie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Zamościu w zawodzie kucharz.
Wykształcenie oraz praktyki zazwyczaj wystarczą, by móc gotować zawodowo. Jeżeli jednak kucharz chce kształcić się nadal, może wybrać się na studia. Ważne jest ukończenie różnorodnych kursów, podejmowanie staży czy praktyk w słynnych restauracjach, wyjazdy za granicę i poznawanie innych smaków.

 • Cechy dobrego kucharza
 • Osoba pracująca na tym stanowisku musi mieć świetny smak, bezbłędnie rozróżniać składniki, mieć dużą wiedzę o kuchni i gotowaniu.
 • Istotna jest również odpowiedzialność, cierpliwość oraz staranność. Nieoceniona wydaje się wysoka kultura osobista, uczciwość i zaangażowanie w powierzone zadania
 • Dobry kucharz musi być nastawiony na trudną, często wielogodzinną pracę. Restauracje otwarte są do późna, także w niedzielę i święta, pracownicy

RYNEK PRACY ZAWODÓW SPOŻYWCZYCH

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody wg Barometr zawodów – raportu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powiat zamojski, prognoza na rok 2018
Zawody deficytowe – należą tu zawody spożywcze nauczane w naszej szkole:
– kucharze
– piekarze
– szefowie kuchni
Zawody w równowadze:
– cukiernicy
Zawody deficytowe w Polsce w 2016 i  2017 roku


RYNEK PRACY ZAWODÓW SPOŻYWCZYCH

Zawód: 2016 2017

kucharz

44,2%

65,5%

kucharz

48,4%

62,0%

szefowie kuchni

55,2%

59,2%

Zawody, w których pracodawcy najczęściej zgłaszają oferty pracy do Powiatowych Urzędów Pracy

 • Kelner* 5,01%
 • Pomoc kuchenna 5,01%
 • Kucharz* 2,50%
 • Pozostali kucharze 2,50%
 • Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni 2,50%
 • Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 2,50%
 • Cukiernik* 0,44%

WĘDLINIARZ


UMIEJĘTNOŚCI FRYZJERA


ZATRUDNIENIE

Absolwenci szkoły, po uzyskaniu tytułu fryzjera mogą podejmować pracę w:

 • salonach fryzjerskich,
 • perukarniach,
 • charakteryzatorniach
 • mogą również prowadzić własny salon fryzjerski.

Uzyskane uprawnienia fryzjerskie są honorowane poza granicami kraju w całej Unii Europejskiej


UMIEJĘTNOŚCI KRAWCA


Zaprezentowany materiał  ukazuje zawody, w których kształcimy w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Zamościu przy ul. Krasnobrodzkiej 9 w oparciu o nowoczesne zakłady produkcyjne i usługowe.

Mamy nadzieję, że prezentowany materiał pomoże uczniom w wyborze właściwego zawodu poszukiwanego na rynku pracy.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów i rodziców do naszej szkoły.

Gwarantujemy:

Bezpłatną, dobrą szkołę zawodową
Możliwość pracy po ukończeniu szkoły
Możliwość dalszego kształcenia w szkole II stopnia.


 

Stopień

Szkoła podstawowa, Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Krasnobrodzka 9, tel: ,