Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Lubartowie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lubartów

Lubartów, 1 Maja 82, tel: 818552982, rcez.lubartow.pl