Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Misją PWSZ w Zamościu jest oferowanie wysokiej jakości kształcenia w postaci wiedzy i umiejętności, jaką uczelnia daje swoim absolwentom na dalszą ich życiową drogę.

Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby zapewnić kształcenie na wysokim poziomie poprzez zatrudnianie uznanej w kraju i zagranicą kadry naukowo-dydaktycznej oraz nawiązywanie współpracy z dużymi ośrodkami naukowymi i firmami.

Ważnym elementem w strukturze uczelni jest Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) PWSZ w Zamościu, w skład którego wchodzą laboratoria badawcze wyposażone w nowoczesny sprzęt o wartości ponad 20 mln zł.

W uczelni znajduje się pracownia bezpieczeństwa narodowego, wyposażona m.in. w strzelnicę laserową oraz pracownie pielęgniarstwa tj.: umiejętności pielęgniarskich, higieny osobistej, ratunkowa, badań fizykalnych, pediatryczna.

PWSZ w Zamościu posiada bogato rozbudowany system stypendialny, w którym dla studentów przewidziano szereg możliwych do wykorzystania form pomocy, a mianowicie: stypendium socjalne, stypendium socjalne o zwiększonej wysokości, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  zapomoga.

W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, bądź na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji.

Studenci, którzy lubią aktywnie spędzać czas, mogą dołączyć do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Zamościu, w ramach którego działają następujące sekcje sportowe: piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, pływania, sportów siłowych, fitnessu i sekcja rekreacyjna. Wizytówką działalności uczelni w sporcie wyczynowym jest drużyna tenisa stołowego Akademicko-Uczniowskiego Klubu Sportowego PWSZ Zamość. Członkami sekcji są studenci i uczniowie szkół zamojskich. Pierwszy zespół, w skład którego wchodzą studenci PWSZ w Zamościu występuje w I lidze tenisa stołowego oraz w rozgrywkach akademickich na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim.

PWSZ w Zamościu posiada własny akademik zlokalizowany w centrum Zamościa, niecałe 300 m od Starówki. W budynku znajduje się 90 miejsc noclegowych (pokoje 2, 3 i 4-osobowe), spełniających nowoczesne standardy.

Oferta PWSZ w Zamościu:

STUDIA LICENCJACKIE

Filologia angielska (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 • nauczycielska

 • język angielski w biznesie i turystyce

Pedagogika (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 • służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

 • bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe

 • bezpieczeństwo i ochrona granic państwowych

 • obrona cywilna i terytorialna w Polsce

 • więziennictwo w systemie bezpieczeństwa narodowego

Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)

 • obsługa ruchu turystycznego (pilotaż wycieczek)

 • hotelarstwo

 • turystyka aktywna

Pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 • rachunkowość i podatki

 • finanse i bankowość

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 • pojazdy samochodowe

 • odnawialne źródła energii

 • obrabiarki sterowane numerycznie

Logistyka (studia stacjonarne, niestacjonarne)

 • logistyka produkcji i inżynieria jakości

 • transport lądowy

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego i diagnostyka samochodowa

 • Doradztwo zawodowe

 • Gerontokineza – aktywny senior

 • Język angielski w biznesie

 • Matematyka

 • Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym

 • Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learningu

 • Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie lokalnym

 • Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

 • Odnawialne źródła energii

 • Oligofrenopedagogika

 • Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające

 • Oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spektrum autyzmu

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z autyzmem
 • Pośrednictwo pracy

 • Prawo zamówień publicznych

 • Przygotowanie pedagogiczne

 • Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych

 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym

 • Wiedza o społeczeństwie

 • Wychowanie komunikacyjne i edukacja dla bezpieczeństwa

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Zarządzanie jakością

 • Zarządzanie kadrami

 • Zarządzanie oświatą – menedżer oświaty

 • Zarządzanie projektami europejskimi

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

 • Rekonstrukcja wypadków i rzeczoznawstwo samochodowe.

Stopień

Szkoła wyższa

Miejscowość

Zamość

Zamość, Pereca 2, tel: 84 638 34 44, 790 331 087, www.pwszzamosc.pl