Punkt Przedszkolny w Sosnówce

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat bialski

Sosnówka, 117, tel: 833793016, www.spsosnowka.superszkolna.pl