Punkt Przedszkolny w Korolówce przy Szkole Podstawowej w Żukowie

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat włodawski

Korolówka, 84a, tel: 825721641,