Punkt Przedszkolny w Kamieniu

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat chełmski

Kamień-Kolonia, 55, tel: 825670112, www.spkamien.pl