Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół w Żdanowie

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat zamojski

Żdanów, Żdanów 124, tel: 846115213, www.zszdanow.szkolnastrona.pl