Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Gozdzie

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat rycki

Gózd, 109A, tel: 257550834, www.zsgozd.avx.pl