Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Styrzyńcu

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat bialski

Styrzyniec, Dworska 29 A, tel: 833435843, www.spstyrzyniec.pl