Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kamieniu z siedzibą w Czerniejowie

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat chełmski

Czerniejów, 8, tel: 825671572, www.spkamien.pl