Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Godziszowie Drugim

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat janowski

Godziszów, Godziszów Drugi 14, tel: 158711107,