Publiczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Krasnystaw

Krasnystaw, Zamkowa 1, tel: 825763755, http://zspnr1-krasnystaw.edu.pl/