Publiczna Szkoła Postawowa w Borzechowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Borzechów-Kolonia, 227, tel: 815111026, spborzechow.szkolna.net.pl