Publiczna Szkoła Podstwowa w Moszczance

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Moszczanka, Moszczanka 14, tel: 818652822,