PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w WOLICY PIERWSZEJ

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Wolica Pierwsza, 21, tel: 158715042,