Publiczna Szkoła Podstawowa w Witorożu

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Witoroż, 2a, tel: 833729037,