Publiczna Szkoła Podstawowa w Szastarce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Szastarka, Szastarka 104, tel: 158714131, www.szkolaszastarka.pl