Publiczna Szkoła Podstawowa w Swatach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Swaty, 193a, tel: 818651485,