Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat chełmski

Strzelce, 43B, tel: 825683179,