Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Stara Dąbia, 4, tel: 818652556,