Publiczna Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Słodków Trzeci, 7, tel: 818211383, www.sp.slodkow.szkolnastrona.pl