Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Rudnik Drugi, 86, tel: 818215097,