Publiczna Szkoła Podstawowa w Rososzy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Rososz, - 144a, tel: 818650716,