Publiczna Szkoła Podstawowa w Romaszkach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Romaszki, Romaszki 25, tel: 833784527,