Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokitni Nowej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat rycki

Nowa Rokitnia, 81, tel: 818663090,