Publiczna Szkoła Podstawowa w Opoce Dużej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Opoka Duża, Opoka Duża 5, tel: 158613040,