Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubartowski

Nowa Wieś, - 76, tel: 818510089, niema