Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Janów Lubelski

Momoty Górne, 23, tel: 158726101,