Publiczna Szkoła Podstawowa w Maszkach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Maszki, Maszki 75, tel: 815177228,