Publiczna Szkoła Podstawowa w Ładzie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Łada, 118A, tel: 158755101,