Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat kraśnicki

Kosin, 25, tel: 158310107,