Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Pierwszym

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Godziszów, Godziszów 103, tel: 158711200,