Publiczna Szkoła Podstawowa w Godziszowie Drugim

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Godziszów, Godziszów Drugi 14, tel: 158711107,