Publiczna Szkoła Podstawowa w Derewicznie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat radzyński

Derewiczna, - 88, tel: 833535025,