Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Czarnystok, 129a, tel: 846810001,