Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Borków, 13, tel: 815018068,