PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ALEKSANDRÓWCE

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat janowski

Aleksandrówka, 28, tel: 158745118,