Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat świdnicki

Dominów, 78, tel: 817572583,