Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Rzeczyca, Gościniec 74, tel: 833714497, sp_rzeczyca.republika.pl