Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat lubelski

Prawiedniki, 165, tel: 817500924, prawiedniki.ovh.org