Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat bialski

Rudniki, 2, tel: 833733982, www.rudniki.republika.pl