Publiczna Szkoła Podstawowa im, Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Gdeszynie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat zamojski

Gdeszyn, 139, tel: 846180513,