Przedszkole Publiczne w Niemcach

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat lubelski

Niemce, Różana 14, tel: 815012212, www.przedszkole.niemce.pl