Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Laury Vicuna w Garbowie

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat lubelski

Garbów, 1, tel: 815018076, www.salezjanki.waw.pl