Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

Zamość

Zamość, Asnyka 3, tel: 846169098, www.7zamosc.zam.pl