Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat puławski

Żyrzyn, Tysiąclecia 143/2, tel: 818809053, www.misuszatek.edu.pl