Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Paganiniego 17, tel: 817407436, www.artwyspa.com.pl