Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Karłowicza 4, tel: 815325057, www.podn.lublin.pl